instruktionerhtml

Här hittar du grundläggande html info.. Om inget annat anges så ska man tag skapas och avslutas. För mer info om html ta en titt på http://www.w3schools.com/html/default.asp

Text

<i>kursiv</i>
<b>Stark</b>

Annat

Horisontell linje <hr/>(bara en tagg)


Rubriker

Han anger dem på följande vis (lägre nummer =  viktigare)

<h1>Rubrik</h1>

<h2>Rubrik</h2>

<h3>Rubrik</h3>

<h4>Rubrik</h4>

Länkar

<a href=”http://pingvin.nu>Pingvins hemsida</a>
Pingvins hemsida

Maillänk

<a href=”mailto:webmaster@pingvin.nu”>Maila webmaster</a>
Maila webmaster

Tabeller

För att skapa en tabell så skriver man

<table>
</table>

För att lägga till en rad så skriver man tr

<table>
<tr>
</tr>
</table>

Men för att den ska synas så måste man lägga in kolumner td

<table>
<tr>
<td>Detta är en kolumn</td>
</tr>
</table>

Ovanstående tabell har följande utseende:

Detta är en kolumn

För att skapa en tabell med 2*2 rutor skriver man

<table>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>4</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Den får följande utseende

1 2
3 4