Rugby Tillsammans!

På Måndag startar Pingvin RC sitt projekt Rugby Tillsammans!

Projektet är i samarbete med Trelleborgs kommun. Integrationsprojekt rugby tillsammans är en del av fritidsnämdens satsning 2017.

Rugby Tillsammans

 Pingvin Rugby Club grundades 1962. I mer än 50 år har föreningen arbetat med rugbyns värdegrund framför ögonen: Disciplin – Respekt – Integritet – Passion – Solidaritet -Tillsammans.

Rugby är en av världens stora sporter med utövare kring hela jordklotet, och Rugby VM är ett av världens största sportevenemang. Rugby är en sport med många traditioner. Hos oss ska spelare, publik, domare och andra inblandade känna sig välkomna och njuta av sporten. En rugbyklubb, både i Sverige och utomlands, erbjuder mer än bara träning och match, och detta skiljer rugby från många andra sporter. Man lär sig att respektera motståndare, domare, lagledare, publik och spelets regler, såväl på planen som vid sidan av den. Man buar inte vid motståndarlagets målsparkar, trakasserar inte avbytare, lagledare, domare etc. Man lär sig vara både en god vinnare och en god förlorare. Man tackar alltid motståndarlaget ordentligt och tar hand om bortalag, så att de tar hand om ens eget när man spelar borta. Man spelar tufft på planen, men så snart matchen är över samlas båda lagen i klubbhuset för gemensamt umgänge och eftersnack.
Med denna värdegrund i fokus blir det självklart att i den tid som nu råder kliva fram och erbjuda de många ungdomar som under det senaste året kommit till vår kommun från andra länder en plats i vår gemenskap. Vi ser också en möjlighet att öka integrationen i vårt område och skapa mer samarbete med skolor och boende i vårt område.

Vi tror att Pingvin Rugby Club kan göra en insats för de ensamkommande flyktingbarn som nu vistas i Trelleborg, vare sig de är här i transit eller bor här permanent i något av kommunens boenden. Men vi tror även att vi kan vara en positiv och drivande kraft i Pingvins närområde gällande integration och en positiv samhällssyn och en positiv kraft i området.

Vi vill, genom projektet Rugby Tillsammans, anordna Öppen klubb två dagar i veckan. Öppen Klubb kan fungera som en fritidsgård, där våra egna ledare och ungdomar helt i enlighet med rugbyns värdegrund tar emot ungdomarna två dagar/vecka kl 14-17 för både träning och allmänt umgänge, kanske över en fika, som på vilken fritidsgård som helst.

Vår förhoppning är att våra rugbyungdomar skall knyta kontakter bland de nyanlända och boende i närområdena, och så småningom kanske också vänskapsband. Våra rugbyungdomar går på de skolor de nyanlända så småningom börjar på, vilket torde underlätta integrationen även i skolan. Vi ser att detta kan vara gynnsamt även för våra rugbyungdomar, som får träna sig i att leva efter värdegrunden även utanför plan och klubbhus. Vi tror att denna typ av möten kan vara en väg till ett öppnare samhälle och en snabbare integration. Rugby kan man spela tillsammans även utan ett gemensamt språk, det har vi redan idag exempel på på rugbyplanen, och det borde därför vara rimligt även för de nyanlända att delta utan att känna sig utanför.

Publicerad i Okategoriserade