Pingvin söker plattor

Pingvin söker efter vanliga markplattor 35*35 cm så att vi kan fortsätta det fina arbetet vi påbörjade i höstas med att utöka våra sittplatser vid klubben. Vi behöver alla plattor vi kan få! så alla bidrag är välkomna!

Det är bara att lämna på klubben eller kontakta tex styrelsen@pingvin.nu eller sponsoransvarig@pingvin.nu om ni har frågor eller vill bestämma tid.