Idrottsföreningar varnas

Det amerikanska företaget Zija försöker slå sig in på den svenska marknaden och idrottsrörelsen verkar vara en målgrupp.

Källa: Idrottsföreningar varnas
De har kontaktat idrottsföreningar för att rekrytera idrottsledare som försäljare. Det handlar om ett slags pyramidförsäljningssystem där man bland annat säljer ett kosttillskott som heter XM+. Det innehåller efedrin och får inte säljas i Sverige som kosttillskott eftersom det omfattas av läkemedelslagen. Företagets representanter har informerats om att de säljer olagliga produkter. RASFF (det europeiska varningssystemet för livsmedel och foder) har varnat för XM+ som olagligt sprids i flera europeiska länder. Svensk Antidoping avråder starkt idrottsföreningar från att samverka med kosttillskottföretag som säljer olagliga och dopingklassade produkter. Lotteriinspektionen har dessutom polisanmält Zija International Sverige för anordnande av kedjebrevsspel.