Doping föreläsning

Mycket folk på klubben idag. Dopingföreläsning med Skåneidrottens Janne Hökfält.