Trelleborg Rugby Festival Cancelled

Till berörda lag och klubbar.

Det är med tungt hjärta Pingvin Ruby Club måste meddela att årets Trelleborg Rugby Festival ställs in.
Köpingeskolan, i vilken vi tidigare har härbärgerat gästande lag, är numera riven och kommunen tog ett policybeslut att inga skolor, utan endast ett fåtal idrottshallar fick användas för övernattning.
Med kort varsel har vi nu fått besked om att vi inte heller får använda de idrottshallar vi hade planerat, bland annat på grund av renovering och ökade brandsäkerhetskrav.
Detta betyder att vi inte har möjlighet att husera gästande lag. Vi har diskuterat alternativa boendeformer men inte funnit några tillfredsställande alternativ.
Vi tror och hoppas på att vi ska kunna kompensera årets bortfall med en ännu större och häftigare turnering nästa år.

Love Nilsson
för styrelsen för Pingvin Rugby Club

To all teams and clubs concerned.

It is with a heavy heart that Pingvin Rugby Club must cancel this year’s Trelleborg Rugby Festival.
The Köpinge School, which we have used for accommodation the previous years, has now finally been demolished and the city council took a policy decision that only a select few sports halls may be used for accommodation. However, with short notice we have now been informed that these sports halls cannot be used for accommodation during this period, due to refurbishment and stricter fire regulations.

This means that we cannot offer suitable accommodation to visiting clubs. We have discussed other alternative accommodation but not found any satisfactory alternatives.
We believe and hope that we can compensate the cancellation of the tournament this year with a bigger and better tournament next year.

 
Love Nilsson
on behalf of the board of Pingvin Rugby Club