Dagens artikel kring Rugby Festivalen

Här är en länk till dagens artikel:
http://gota.media/5xTe