Skånes Idrottsledarstipendie till Roger Nilsson

image

Vår alldeles egna U12 tränare Roger Nilsson har fått Skånes Idrottsledarstipendie för sina ihärdiga och ideella insatser i Pingvin.  Stipendiet delas ut av Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta, Sparbanksstiftelsen Skåne och Skåneidrotten.
”Idrottsledare är de som näst efter familjen och skolan har de största möjligheter att påverka och fostra ungdomarna och härigenom bidra till en positiv samhällsutveckling. Detta ställer stora krav på ledarna och tillsammans lägger de skånska idrottsledarna ner miljontals timmar.”