6-nations på klubben på lördag

Kom upp och titta på 6-nations-rugby på klubblokalen på lördag. Italien-England kl.14.30, Wales-Skottland 15.45 och om vi blir tillräckligt många så är sista matchen Frankrike-Irland kl.19. Vi öppnar i alla fall definitivt kl.14. Alla är välkomna ! Spread the word !

http://www.rbs6nations.com/en/home.php