50 års jubileum – sista påfrestningar

Ja, vi ha klarat av en hel del av 50 års jubileum. Vad ha vi kvar ?

Vi ha en jubileumsbok med en digital media för filmer, foto, artiklar och annat – troligtvis en DVD – eller två!

Boken är in på sista versen – sedan tryckning i ca september.

Lagom i alla fall till Jubileumsfest den 20 oktober.

Beställningslistor ha satts upp i klubbhuset för boken, det går också att beställa hos mig. Priset i dagsläge ser ut som 200,-

Festen blir begränsad till absolut max 250 ätande. Beställningslistor kommer upp snart i klubbhuset, men det går bra att anmäla till mig också. Priset kommer att sättas i veckan efter menyförslag, troligtvis runt 400,-

Sedan är jubileumsåret slut – det verkar inte vara något storre intresse för en klubbrese, men kanske en senior tour – kanske ?

Tack så länge för visad intresse och stöd.

/Brian

Publicerad i 50 årsjubileum