Styrelsen 2011

På lördagens årsmöte valdes följande styrelse för PRC:
Ordförande: Per Sjöbeck
V. Ordförande: Brian Mansell
Kassör: Lena Persson
Sekreterare: vakant – intresserade kan höra av sig till någon i styrelsen
Ledamöter: Tom Tamanivalu, Mark Stacey, Nicholas Mansell, Daniel Sörensson, Love Nilsson
Suppleanter: Britt Ahlström, Mimmie Linde, Lars Tunestål

Publicerad i Okategoriserade