Årsmöte – kallelse till alla medlemmar

Alla medlemmar hälsas välkomna till Pingvins årsmöte som
hålls på klubblokalen den 30/1 kl.14.00 med efterföljande klubbmöte.
Motioner från medlemmar ska vara styrelsen tillhanda senast 22/1.
Välkomna !

Publicerad i Okategoriserade