Kallelse till årsmöte

Alla medlemmar hälsas välkomna till Pingvin Rugby Clubs årsmöte
på klubblokalen den 31 januari kl.14.00.
Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 23/1.

Direkt efter årsmötet hålls klubbmötet som i år innehåller
viktig information om klubbens framtid, klubblokal och rugbyplan.

När mötena är avslutade övergår vi till grillfest.
Anmälan till Grillfesten sker till email@pingvin.nu senast 23/1.
Kostnad 50:- (grillspett).

Välkomna !
PRCs styrelse

Publicerad i Årsmöte